Museum Wiesbaden Jawlensky Ausstellung

©Museum Wiesbaden Bernd Fickert

100 Jahre Jawlensky in Wiesbaden

Jubiläumsausstellung , 17.9. - 27.3.2022, Museum Wiesbaden