Yello: „Toy“

CD Review

von

Yello: „Toy“

„Toy“

Yello

Polydor/UID

Elektropop

30. September 2016